Allt och alla är lärdomar

Hej hjärtan!
 
Jag jobbar mycket med att se allt och alla som lärdomar. Så fort jag stör mig på något eller någon frågar jag mig "vad i mig är det som gör att jag stör mig på detta?" eftersom att det ju alltid grundar sig i oss själva. Ser jag det inte själ tar jag hjälp av påverkansgruppen eller någon av mina coacher.
 
Därav ser jag också allt och alla som mina lärare, och även om jag inte kan vara tacksam för en särskild händelse just i stunden så jobbar jag hela tiden med att hitta tacksamheten i det sen.
 
Om just det här förklarar denna man, Darren Daily som jag följer dagligen, väldigt konkret och bra idag: